Synonymer till ihärdig

envis, bångstyrig, enträgen, enveten, halsstarrig, ihållande, obstinat, orubblig, prompt, tjurskalle, trägen, flitig, ambitiös, arbetsam, idog, strävsam, uthållig, nitisk, oförtruten, oförtröttlig, seg