Synonymer till ignorera

bortse, förbise, nonchalera, förbiseende, lapsus, negligera, strunta i, åsidosättande, underlåta, utelämna, banga, slopa, försumma