Synonymer till igångsättande

påbörja, start, anträda, initiera, inleda, starta, avstamp, begynnelse, början, upptakt