Synonymer till ifrågavarande

gällande, aktuell, angående, avseende, beträffande, existerande, giltig, gängse, innevarande, rådande