Synonymer till idog

energisk, frenetisk, högaktiv, intensiv, flitig, ambitiös, arbetsam, ihärdig, strävsam, nitisk, trägen, uthållig, enträgen, envis, oförtruten, oförtröttlig, seg