Synonymer till idelig

ständig, bestående, evig, evinnerlig, fortlöpande, ihållande, konstant, kronisk, oavbruten, oföränderlig, oupphörlig, oupphörligen, outsinlig, permanent, stadigvarande, varaktig