Synonymer till ickelevande

död, avliden, bortgång, ej levande, himlafärd, hädanfärd, icke levande, inte leva, omkommen