Synonymer till icke levande

död, avliden, bortgång, ej levande, himlafärd, hädanfärd, ickelevande, inte leva, omkommen