Synonymer till iakttagelse

betraktelse, observation, bevakning, iakttagande, iakttagelser, övervakning