Synonymer till iakttaga

observera, betrakta, iaktta, lägga märke till, märka, se, syna, titta, uppmärksamma