Synonymer till i sanning

sannerligen, faktiskt, säkert, verkligen