Synonymer till i ringa mån

föga, i liten grad, liten, litet, obetydlig, obetydligt, ringa, knappt, nästan, inte mycket