Synonymer till i liten grad

föga, i ringa mån, liten, litet, obetydlig, obetydligt, ringa