Synonymer till hysa

förvara, deponera, lagra, magasinera, härbärgera, rymma, ge husrum, inhysa, fly, få plats, innefatta, innehålla, omfatta, smita, sticka, undkomma