Synonymer till hyra

arrende, arrendera, hyresbelopp, leasa, leja, anlita, anställa