Synonymer till hypotes

antagande, förmoda, förmodan, presumtion, tror, aning, anta, gissning, tro, uppskattning, tankeexperiment, teori, plan, tankegång