Synonymer till huvudsaklig

primär, viktig, väsentlig, förstahand, grundläggande, angelägen, angeläget, beaktansvärd, betydande, betydelsefull, essentiell, meningsfull, nödvändig, signifikant, ansenlig, avgörande, avsevärd, betydlig, huvuddel