Synonymer till huvuddel

väsentlig, ansenlig, avgörande, avsevärd, betydande, betydelsefull, betydlig, essentiell, huvudsaklig, nödvändig, viktig