Synonymer till huldra

skydda, beskydda, bevaka, bevara, freda, fridlysa, försvara, täcka, vakta, värja, värna