Synonymer till hjälpmedel

redskap, resurs, don, instrument, medel, pinal, utrustning, vektyg, verktyg, förmåga, tillgång