Synonymer till hjälpa

assist, assistera, bidra, tillföra, bistå, undsätta, bistånd, hjälp, understöd, expediera, betjäna, tjäna, främja, befrämja, gagna, gynna, stimulera, stödja, underlätta, understödja, öka, handleda, instruera, undervisa, vägleda, lindra, mildra, stötta, dämpa, förfriska, lätta, stilla, backa upp, sympatisera, tillstyrka, underbygga, verifiera, staga, uppmuntra, uppmuntran, förenkla, befria, rädda