Synonymer till hjälp

assistans, handräckning, avlastning, befrielse, bistånd, hjälpa, understöd, handtag, dörrvred, knopp, spak, vred, nödrop, stöd, stötta, tjänst, medhåll, support, tröst, staga, stödja, uppmuntra, uppmuntran, anställning, service, ämbete