Synonymer till hindra

avhålla, tycka om, avstyra, avvärja, förhindra, stävja, barrikadera, blockera, hejda, spärra, stoppa, förebygga, föregripa, försvåra, hämma, avblåsa, avbryta, bromsa, lugna, lägga band på, mota, motverka, stanna, motarbeta, omöjliggöra, uppehålla, begränsa, dämpa, fördröja, retardera, undertrycka, bekämpa, blockad, låsa, utesluta, avsluta, avspärra, tygla, sinka