Synonymer till hinder

barriär, gräns, mur, hake, krok, hämsko, obstruktion, problem, spärr, svårighet, besvär, dilemma, gissel, mankemang, strul, trassel, trubbel, avspärrning, block, blockad, bekymmer, bryderi, knipa, krångel, möda, prövning, trångmål, vansklighet