Synonymer till himlafärd

död, avliden, bortgång, ej levande, hädanfärd, icke levande, ickelevande, inte leva, omkommen