Synonymer till hel

fullkomlig, absolut, fulländad, komplett, oinskränkt, perfekt, total, fullständig, alldeles, felfri, fullkomligt, färdig, genomgripande, helt, obetingad, ofelbar, fullständigt, helt och fullt, till fullo, totalt, utförligt, uttömmande, intakt, inte trasig, obruten, odelad, oskadad, oskadd, välbehållen, fullfjädrad, fullgången, fulltalig, färdigt, slutförd, helskinnad