Synonymer till hejda

avblåsa, stoppa, avbryta, häva, sluta, upphäva, upphöra, avvärja, avstyra, förhindra, parera, blockera, hindra, spärra, bromsa, fördröja, hämma, hålla igen, lugna, lägga band på, mota, motverka, stanna, stävja, avhålla, barrikadera, förebygga, försvåra, motarbeta, omöjliggöra, uppehålla, blidka, dämpa, ge ro, mojna, stilla, stillsam, avsluta, avspärra, begränsa, tygla