Synonymer till hedervärd

oklanderlig, ärofull, felfri, fläckfri, hedersam, klanderfri, oförvitlig, redbar