Synonymer till hedersam

oklanderlig, rättskaffens, ärlig, ärofull, felfri, fläckfri, hedervärd, klanderfri, oförvitlig, redbar, hederlig, renhårig, rättrådig, frank, hederligt, honest, pålitlig, rak, rakryggad, redlig, sann, sanningsenlig, tala sanning, uppriktig