Synonymer till hederlig

just, omutlig, rakryggad, rättrådig, rättskaffens, ärlig, bra, exakt, hygglig, nyligen, nyss, okej, precis, rättvis, kompromisslös, obeveklig, omutbar, principfast, hedersam, klanderfri, redbar, renhårig, frank, hederligt, honest, pålitlig, rak, redlig, sann, sanningsenlig, tala sanning, uppriktig