Synonymer till harnesk

rustning, skydd, asyl, beskydd, betäckning, fristad, gard, hölje, protektion, värn