Synonymer till hantera

administrera, ordna, sköta, bruka, använda, nyttja, nyttjande, pläga, handha, förfara, förvalta, handhava, klara, klara av, manövrera, fullgöra, färdiga, förmå, given, greja, lyckas, palla, tydliga, uppnå, behärska, mäkta, prestera, styra, bestyra, driva, hålla i, ombesörja, passa, ta hand om, underhålla, upprätthålla, vård, vårda