Synonymer till handha

förfara, handhava, förvalta, sköta, ta hand om, hantera, handskas med, administrera, bruka, klara, klara av, manövrera, bestyra, driva, hålla i, ombesörja, passa, underhålla, upprätthålla, vård, vårda