Synonymer till haffa

fånga, gripa, infånga, snara, snärja, ta, ta emot, anhålla, arrestera, fatta, snappa, ta tag, greppa, lägga rabarber på, norpa, plocka, sno, stjäla, taga, tager, tåla