Synonymer till ha till mål

avse, innebära, mena, ämna, åsyfta