Synonymer till ha kvar

bibehålla, behålla, bevara, förbli, upprätthålla