Synonymer till ha ihjäl

avliva, döda, kväva, avrätta, dräpa, eliminera, förinta, mörda, slå ihjäl, ta livet av, tillintetgöra, exterminera