Synonymer till hövding

chef, ansvarig, arbetsansvarig, arbetsledare, befälhavare, boss, direktör, föreståndare, företagsledare, ledare, manager, överhuvud, furste, härskare, kejsare, kung, regent, tsar, konung, monark, statschef, statsöverhuvud, anförare, förman, härförare, ordförande, president