Synonymer till höja

förbättra, bättra, bättra på, förfina, förädla, optimera, renovera, rusta, stärka, utveckla, förhöja, öka, lyfta, stegra, stiga, ökning, upphöja, intensifiering, uppgång, eskalera, kliva, tillta, tillväxt, träda, accelerera, främja, höjning, stegring, stigande, svälla, tillföra, tilltagande, utbreda, utvidga, vidga, växa, acceleration, förhöjning, stigning, tillskott, uppsving, växande