Synonymer till hårdnackad

bångstyrig, besvärlig, envis, motsträvig, omedgörlig, oregerlig, trotsig, orubblig, bestämd, fast, obeveklig, oomkullrunkelig, orörlig, stabil, stadig, ståndaktig