Synonymer till hållfast

stark, bärkraftig, hållbar, kraftfull, mäktig, robust, solid, strong