Synonymer till hålla kvar

bevara, bibehålla, konservera, skydda, slå vakt om, spara, upprätthålla, vidmakthålla, vårda