Synonymer till hålla i

sköta, administrera, bestyra, driva, förvalta, handha, hantera, ombesörja, passa, ta hand om, underhålla, upprätthålla, vård, vårda