Synonymer till hävda

proklamera, påstå, kungöra, utlysa, utropa, antyda, mena