Synonymer till härförare

krigsherre, ledare, anförare, befälhavare, chef, förman, hövding, manager, ordförande, president, överhuvud