Synonymer till härefter

därpå, därnäst, följande, inom kort, näst, sedan