Synonymer till hänförelse

begeistring, entusiasm, förtjusning, intresse, iver, extas, hänryckning, passion, förälskelse, glöd, hetta, lidelse, lust