Synonymer till händelse

evenemang, tillställning, företeelse, fenomen, förlopp, procedur, process, skeende, incident, intermezzo, scenario, tilldragelse, förfarande, utveckling