Synonymer till hända

drabba, vederfaras, inträffa, ske, äga rum, bli av, förekomma, infalla