Synonymer till hämma

begränsa, avgränsa, inskränka, limit, stävja, bromsa, fördröja, hejda, hålla igen, dämpa, döva, försvaga, lindra, lugna, mildra, reducera, stilla, sänka, tysta, tysta ner, försena, uppehålla, försvåra, hindra, avhålla, avstyra, barrikadera, blockera, förebygga, förhindra, mota, motarbeta, motverka, omöjliggöra, spärra, stoppa, retardera, undertrycka, kuva, kväva, underkuva